Termeni de utilizare

Termeni și condiții

Acceptarea condițiilor
Folosirea site-ului www.fundatiamedpark.md presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează.

Informații despre site
Site-ul web www.fundatiamedpark.md este proprietatea Fundației „Medpark”, cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Andrei Doga 24, MD-2024.

Date de contact:
Fundația „Medpark”, str. Andrei Doga 24, MD-2024. 
Tel: (+373) 788 10 936
Email: fundatia@medpark.md

Serviciul "Donează”:
Serviciul “Donează” pe site-ul www.fundatiamedpark.md (în continuare serviciul "Donează") este creat în calitate de mecanism de transmitere și colectare a mijloacelor bănești cu ajutorul instrumentelor de plată disponibile conform legislației. 
Beneficiar al Donațiilor este Fundația „Medpark”.
 
Utilizatori ai serviciului "Doneaza online" sunt toți Donatorii ce efectuează Donație către Beneficiar.
Utilizatorii ai serviciului "Doneaza online" pot fi atât persoanele fizice cât și persoanele juridice.
 
"Donează online " oferă utilizatorilor posibilitatea de a efectua plăți în favoarea Fundației „Medpark” în mod legal și fără taxe suplimentare.
Site-ul nu oferă alte servicii online și nu percepe plăți pentru anumite servicii. 

Acceptarea termenilor și condițiilor

Prin efectuarea unei Donații prin intermediul serviciului "Doneaza online", aceasta va fi tratată ca acceptare a acestor Termeni și Condiții.
În cazul efectuării Donației prin intermediul serviciului "Doneaza online", acceptarea acestor Termeni și Condiții, se realizează prin bifarea acordului de către Donator.

Accesarea serviciului

Serviciul "Doneaza online" poate fi accesat doar prin metoda online.
În cazul selectării metodei de Donație online, Donatorul va accesa site-ul www.fundatiamedpark.md, la compartimentul "Donează". 
Pentru accesarea site-ului www.fundatiamedpark.md se recomandă utilizarea  utilizare ultimei versiune ale browserelor (Chrome, Edge, Safari, Firefox). Site-ul poate fi accesat atât pe dispozitivele desktop cât și dispozitivele mobile (cu sisteme de operare MacOS, iOS, Android, Windows, *nix).

Condiții de Donare online

Donarea prin serviciul "Doneaza online" poate fi efectuată doar prin cardurile valide de debit/credit de la Visa International Limited (VISA), MasterCard Inc (MasterCard).

Tranzacțiile în lei moldovenești se efectuează numai de pe carduri emise în Republica Moldova, iar în valută străină - numai de pe carduri străine.

Metoda de Donare cu cardul de debit/credit VISA sau Master Card

Prin serviciul "Doneaza online" se acceptă procesarea cardurile de debit/credit de la Visa International Limited, MasterCard Inc.
Donatorul este de acord, că detaliile cardului de debit/de credit furnizate de acesta trebuie să fie corecte și exacte și că nu va folosi cardul de debit/de credit, care nu este deținut în mod legal de acesta sau a cărui utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia.
De asemenea, Donatorul este de acord și se angajează să furnizeze detalii corecte și valide despre cardul de debit/cardul de credit.
Donatorul garantează, este de acord și confirmă, când inițiază o tranzacție de Donație online și furnizează detaliile cardului.
Donatorul este responsabil să se asigure că este disponibil un credit suficient pe contul cardului nominalizat la momentul efectuării Donării pentru a permite finalizarea tranzacției de Donație.
Metoda de Donare prin card bancar implică redirecționarea prin intermediul canalelor securizate către portalurile băncilor ACQUIRING și nu stochează date sensibile (cum ar fi date deschise despre card). În serviciul "Doneaza online" sunt stocate doar informații depersonalizate ale cardului (numărul cardului mascat - ultimele 4 cifre: **** **** **** XXXX).

Dacă în timpul procesării tranzacției cu cardul bancar se produce o eroare, următoarele cauze și soluții se aplică, după cum urmează:
- a apărut o eroare temporară în timpul procesării Donării cauzată de conexiunea între serviciul "Doneaza online" și banca procesatoare de tranzacții cu cardul. Atenție ! În acest caz suma acestei tranzacții putea fi retrasă de pe cardul Dvs. Pentru a soluționa problema vă rugăm să va adresați la Serviciul suport clienți;
- cardul nu este activat pentru tranzacții online securizate (ex. 3D Secure). În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe card. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să contactați banca emitentă a cardului Dvs pentru a vă asigura că acesta este activ pentru astfel de operațiuni, să încercați setarea parolei 3D Secure pentru cardul pe care îl folosiți la Donarea online sau să încercați să finalizați Donarea cu un alt card activ;
- datele de autorizare introduse de Dvs. sunt invalide sau incomplete. În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe cardul Dvs.. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să introduceți date de autorizare valide și complete;
- cardul Dvs nu conține suficiente resurse financiare pentru a efectua achitarea tranzacției. În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe cardul Dvs.. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să alimentați cu suma necesară contul cardului Dvs și să repetați operațiunea de Donare sau să încercați să finalizați Donarea cu un alt card ce dispune suficiente resurse financiare.

După introducerea datelor pe pagina serviciului "Doneaza online", veți fi redirecționați pe pagina de autentificare a băncii. După autentificarea reușită veți fi redirecționați pe pagina băncii de confirmare a autentificarii. ATENȚIE ! Nu inchideți browser-ul sau pagina. La acest pas Donația încă nu este transferată in contul beneficiarului. Este nevoie sa apăsați pe butonul "Tastați pentru a continua" pentru finalizarea tranzacției. În rezultat veți fi redirecționat pe site-ul "www.fundatiamedpark.md", care va iniția procedura de finalizare a tranzacției. Ca confirmare de finalizare veți primi un email cu informația despre această tranzacție.

Transferul donației

Este responsabilitatea exclusivă a Donatorului de a se asigura că deține suficiente fonduri pentru Donație.
Donația transferată se confirmă de serviciul "Doneaza online" prin e-mail (documentul electronic denumit „Confirmare de Donare”). Acest document nu este valabil juridic și nu poate fi prezentat la solicitare pentru a confirma faptul și alte detalii ale Donării efectuate de Donator.

Debitarea și transferul Donațiilor

Debitarea și transferul Donațiilor înseamnă mișcarea surselor financiare din contul Donatorului în contul Beneficiarului. 
Debitarea și transferarea plăților la destinație are loc zilnic conform ordinii de Clearing Bancar al Sistemului Automatizat de Plăți Interbancare (în continuare - SAPI) de la BNM, după cum urmează:
- Donațiile procesate de la ora 24.00 până la ora 18.00, se debitează și transferă în conturile destinatare, în aceiași zi în clearingul de la ora 18.30 (începe la ora 18.00);
- Donațiile procesate de la ora 18.01 până la ora 23.59, se debitează și transferă în conturile destinatare, a doua zi în clearingul de la ora 14.30 (începe la ora 10.00).

În cazul zilelor de sărbătoare și zilelor nelucrătoare ale SAPI, plățile se debitează și transferă în zilele lucrătoare imediat următoare.
În cazul în care datele bancare de destinație a Donațiilor (a beneficiarului Donației) sunt incorecte, Donațiile se vor restitui în conturile Donatorului prin care au fost transferate. Debitarea repetată acestor Donații se va iniția după corectarea datelor bancare, prin urmare în acest caz, termenii indicați mai sus nu vor fi respectați.

Drepturile și obligațiunile Donatorului

Prin utilizarea serviciului "Doneaza online", Donatorul este de acord să nu încarce, posteze, trimită e-mail sau orice material, care este malițios, ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație asociat cu site-ul www.fundatiamedpark.md.
De asemenea, Donatorul este de acord să nu interfațeze cu serverele sau rețelele ce au legătură cu site-ul www.fundatiamedpark.md sau să nu încalce nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu site-ul www.fundatiamedpark.md, inclusiv să nu:
- pretindă că este altă persoană în timp ce folosește serviciul "Doneaza online";
- folosească serviciul "Doneaza online" în scopuri ilegale;
- revândă sau exporte servicii de donare/plată asociate cu serviciul "Doneaza online".
Pentru a utiliza serviciul "Doneaza online", Donatorului i se poate solicita să furnizeze anumite informații cum ar fi sume, informații plătitor, identificarea, detalii de contact etc. ca parte a procesului de procesare a plății. În cazul necesității introducerii unor date necesare procesării plății, responsabilitatea corectitudinii informațiilor introduse (etc), aparține în totalitate Donatorului.

Costurile folosirii serviciului

În prezent, Fundația „Medpark” pune la dispoziție Donatorilor serviciul "Doneaza online" în mod gratuit.

Politica de restituire / anulare:

Donaţia este irevocabilă şi ireversibilă. Totodată, Codul civil prevede situații când puteţi să vă recuperaţi donația. 

Disponibilitatea serviciului

Serviciul "Doneaza online" este disponibil 7 zile pe săptămână, cu program continuu. Perioada garantată pentru nivelul agreat de disponibilitate a serviciilor este 24 ore pe zi. Timpul acesta nu include lucrările de mentenanță, care vor fi efectuate de regulă în afara orelor de muncă cu excepția cazurilor de urgență sau a altor cauze imprevizibile.
Dacă serviciul "Doneaza online" nu este disponibil la momentul accesării din motivele enunțate mai sus, Fundația „Medpark” recomandă utilizatorilor să încerce să Doneze mai târziu după soluționarea problemelor de indisponibilitate.
Dacă serviciul "Doneaza online" este indisponibil, rugăm să fundatia@medpark.md

Renunțarea la răspundere și limitarea răspunderii

Prin utilizarea serviciului "Doneaza online", Donatorul înțelege și este de acord că toate resursele pe care le furnizează sunt „așa cum sunt" și „așa cum sunt disponibile". Aceasta înseamnă că Fundația „Medpark” nu garantează că:
- utilizarea resurselor serviciului "Doneaza online" va satisface toate nevoile sau cerințele Dvs.;
- utilizarea resurselor serviciului "Doneaza online" va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori.

Fundația „Medpark” nu acceptă răspunderea pentru daune, pierderi, costuri (inclusiv costuri juridice), cheltuieli indirecte, pierderi sau daune de orice fel care pot fi suferite sau suportate de plătitor de la utilizarea serviciului "Doneaza online".
Orice petiție, plângere, contestație pe marginea Donării se va expedia la adresa de email fundatia@medpark.md.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Acești Termeni și Condiții cad sub incidența legislației Republicii Moldova.
În cazul oricărui litigiu sau dezacord care apare în temeiul sau în legătură cu acești Termeni și Condiții (inclusiv o dispută sau dezacord cu privire la valabilitatea Termenilor și Condițiilor), astfel de dispute sau dezacorduri vor fi soluționate pe cale amiabilă sau în caz contrar în conform prevederilor legislației Republicii Moldova.

Suport și asistență

Pentru asistență la Donație online, sau depunerea unui petiții, contestații, plângeri, vă rugăm să ne contactați prin email fundatia@medpark.md.
În cazul solicitărilor expediate pe email, echipa Fundației „Medpark” va depune tot efortul pentru a oferi răspunsuri în termen de cel mult 7 zile lucrătoare. 

Confidențialitate

Serviciul "Doneaza online" nu transmite datele Dumneavoastră părților terțe, inclusiv nici în scopuri de marketing sau de generare de venituri din utilizarea de date.