Fundația Medpark susține dezvoltarea tinerilor specialiști și a donat 3 electrocardiografe instituțiilor de învățământ profesional medical

25 iun., 2020

Instruirile practice reprezintă o componentă importantă în procesul de instruire a cadrelor medicale și una dintre direcțiile de activitate pe care și le-a propus Fundația Medpark este susținerea viitorilor specialiști. În acest scop, au fost dotate cu electrocardiografe digitale de ultimă generație 3 cabinete de simulare din cadrul instituțiilor de învățământ profesional medical din Chișinău, Cahul și Orhei. 

Elena Mornealo, președintele Fundației Medpark: “Un act medical calitativ începe de la buna pregătire a specialiștilor. Iată de ce am dorit să ne aducem contribuția în susținerea misiunii extrem de importante pe care o au instituțiilor de învățământ din țara noastră. Asistenții medicali sunt acele persoane care interacționează în permanență cu pacientul, îl au mereu în vizor și sperăm că aceste aparate le vor permite să exerseze abilități practice necesare.”  

Reprezentanții Centrului de Excelență în Medicină și Famacie „Raisa Pacalo” din Chișinău și a colegiilor medicale din Orhei și Cahul și-au exprimat recunoștința pentru suportul oferit și au ținut să accentueze utilitatea pentru studenți, în primul rând.  

Ala Manolache, Director CEMF „Raisa Pacalo”: “Mulțumiri cordiale Fundației Medpark din partea colectivului pentru donația aparatului de electrocardiografie pentru centrul de simulare. Este un aport foarte binevenit în formarea competențelor profesionale a viitorilor specialiști. La fel, mulțumiri spitalului Medpark pentru colaborarea frumoasă în realizarea proiectului învățământului dual de formare a ucenicilor. Suntem recunoscători pentru condițiile bune de desfășurare a lecțiilor practice și a stagiilor pentru viitorii specialiști. În pregătirea cadrelor este important să participe activ toți actorii implicați în procesul educațional și în acest caz instituția medicală cunoaște bine care sunt prioritățile pregătirii cadrelor și completeză procesul educațional cu aspectele practice necesare. Sperăm la o colaborare frumoasă în continuare.”

Caminschi Oleg, Director Colegiul de medicină Orhei: “În numele Consiliul de Administrație, aduc un mesaj de mulțumire Spitalului Medpark  pentru un parteneriat de încredere și colaborarea fructuoasă între instituții. Ne bucură implicarea unei instituții private în susținerea scopului nostru de a crea condiții cât mai favorabile pentru studenți. Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a colegiului este un fundament puternic pentru o activitate profesională. Așa cum cabinetul de simulare s-a completat cu acest aparat indispensabil, studenții vor fi și mai motivați să obțină rezultate de succes.”  

Sergiu Bădănău, Director Colegiul de medicină Cahul: “Suntem foarte recunoscători că ne ajutați și sunteți alături de noi și de studenții noștri. Este foarte dificil să formezi un specialist bun cu abilități competitive fără instruirea practică. Ei vor lucra cu aparataj medical de zi cu zi în viața lor profesională după absolvirea colegiului nostru și, bineînețeles, au nevoie de experiența practică. Suntem fericiți pentru așa o donație. Vă aducem recunoștință din partea întregului colectiv. Faceți un lucru mare pentru toată comunitatea medicală prin promovare valorii și nobleții acestei profesii. Mulțumim că susțineți formarea specialiștilor noștri și posibilitatea de a lucra acasă, în R.Moldova, în condiții decente.” 

-----------------------------------------
Fundația Medpark este o organizație neguvernamentală și necomercială, fondată de către Spitalul Internațional Medpark. Scopul Fundației este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și a serviciilor medicale din Republica Moldova, prin dezvoltarea proiectelor sociale în domeniul sănătății și promovarea inovațiilor în medicină.